Menyanthes®

List of publications

Note: These publications are mostly preprints. For the full, final versions, please contact menyanthes_support@kwrwater.nl.

Scientific publications

Book chapters and conference proceedings

 • Manzione, R.L., Knotters, M., Heuvelink, G. M. B.; Von Asmuth, J. R., and Câmara,G., 2009
  Predictive risk mapping of water table depths in a Brazilian Cerrado area, in: Quality aspects in spatial data mining, edited by Stein, A., Shi, W., and Bijker, W., CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida.
 • Bakker, M., Maas, C, and Von Asmuth, J.R, 2008.
  Transient calibration of flow to ditches with entry resistance using measured moments of response functions. Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility of Modeling. Proceedings of ModelCARE 2007 Conference, IAHS Publ. 320.
 • Von Asmuth, J.R., Grootjans, A.P., Lammerts, E.J, & Jansen, A.J.M., 2002
  'Eco-hydrological modeling using response characteristics of hydrological systems.' In: 'Water Resources and Environment Research (ed Schmitz, G.H.)', p.335-340., Proceedings ICWRER 2002 Conference, Dresden University of Technology, Dresden.
 • Von Asmuth, J.R. & Maas, C., 2001.
  'The method of impulse response moments: a new method integrating time series-, groundwater- and eco-hydrological modelling.' In: Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics (eds Gehrels, J.C., Peters, N.E., Hoehn, E., Jensen, K., Leibundgut, C., Griffioen, J., Webb, B., & Zaadnoordijk, W.J.), 51-58. IAHS Publication 269, Wallingford.

Publications in professional journals

 Reports and other publications

 • Von Asmuth, J.R. (2015)
  Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens: Protocol voor datakwaliteitscontrole (QC) (werkversie 1.0); Rapportnr. KWR 2015.013 KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J.R. en F.C. Van Geer (2015)
  Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens: Systematiek en methodiek voor datakwaliteitscontrole (QC); Rapportnr. KWR 2015.004 KWR Watercycle Research Institute / TNO, Nieuwegein / Utrecht.
 • Leunk, I. (2014)
  Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens. Validatiepilot; analyse van bestaande data.; Rapportnr. KWR 2014.059, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J.R. en I. Leunk (2014) 
  Hydrologisch meetnet Electraboezem 2e schil, effecten van boezempeilverlaging en bodemdaling.; Rapportnr. KWR 2014.039, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Jansen, A.J.M., J. R. Von Asmuth, P. J. T. Van Bakel, E. Brouwer, R. J. Ketelaar en R. L. Terhürne (2013a)
  De Engbertsdijksvenen: advies van de Commissie van Deskundigen; Kennisnetwerk OBN, Driebergen.
 • Jansen, A.J.M., J. R. Von Asmuth, P. J. T. Van Bakel, E. Brouwer, R. J. Ketelaar en R. L. Terhürne (2013b)
  Het Wierdense Veld: advies van de Commissie van Deskundigen; Kennisnetwerk OBN, Driebergen.
 • Von Asmuth, J. R. and F. C. Van Geer, 2013
  Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens: op weg naar een landelijke standaard. rapportnr. KWR 2013.027, KWR Watercycle Research Institute / TNO, Nieuwegein / Utrecht.
 • Von Asmuth, J.R. & Leunk, I. 2012
  Winterpeilaanpassing Veerse Meer. (Niet-lineaire) hydrologische situatie en effecten op watervoerend pakket en deklaag Rapportnr KWR 2012.091, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J. R.; Streefkerk, J. G., and Maas, C., 2011
  Natte natuur in het Drents-Friese Wold. Overzicht gegevens, hydrologische situatie en effecten van herstelmaatregelen. Nieuwegein Rapportnr. KWR 2011.106, KWR Watercycle Research Institute; 2011.
 • Maas, C. and J. R. Von Asmuth, 2012.
  Uitwerking van de link tussen tijdreeksanalyse en grondwatermodellen. Rapportnr. BTO 2012.013 (s), KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J.R., 2011
  Over de kwaliteit, frequentie en validatie van druksensorreeksen.Rapportno. KWR 2010.001, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J.R., Van der Schaaf, S., Grootjans, A.P. and Maas, C., 2010.
  Weerstand en wegzijging in natte natuurgebieden, schatting via analyse van gemeten (grond)waterpeilen. Delft University of Technology, Delft.
 • Von Asmuth, J. R., Grootjans, A. P. and Van der Schaaf, S., 2011
  Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes. Eindrapport deel 2, OBN-onderzoek ‘Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap’. Rapport nr. 2011/OBN147-2-NZ, Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur; Driebergen.
 • Leunk, I., Raat, K.J. and Von Asmuth, J.R., 2010
  Snel en nauwkeurig detecteren van putverstopping met tijdreeksanalyse (Menyanthes). Nieuwegein: rapport BTO 2010.036(s), KWR Watercycle Research Institute.
 • Maas, C., Von Asmuth, J. R., Agtersloot, R., Schaars, F. and Maas, P., 2009
  Het Grensmaasproject en de Vlaamse VHR-gebieden, een signalerings- en alarmeringsprotocol ten aanzien van de grondwaterstanden. Nieuwegein: KWR 08.075, KWR Watercycle Research Institute.
 • Maas, C. and Von Asmuth, J.R., 2008
  Advies Monitoring Grensmaas. KWR 08.020, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.
 • Knotters, M., Van Delft, S.P.J., Keizer-Vlek, H.E., Von Asmuth, J.R., Jansen, P.C., Sival, F.P. and Van ‘t Klooster, C.E., 2008
  Evaluatie monitoring Deurnese Peel en Mariapeel. Kwantificering van effecten van maatregelen en advies over het monitoringplan. Wageningen: Alterra-Document2, Alterra.
 • Von Asmuth, J. R., C. Maas and M. Knotters, 2006.
  Handleiding Menyanthes, versie 1.6. Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J. R., M. Knotters and C. Maas, 2006.
  Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen, achtergronddocumentatie en cursushandleiding. Kiwa Water Research/Alterra, Nieuwegein/Wageningen.
 • Maas, C., D. G. Cirkel and J. R. Von Asmuth, 2005.
  Tijdreeksanalyse Voornes Duin, deel 1: Afzonderlijke peilbuizen. rapport KWR 05.055, Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Cirkel, D. G. and J. R. Von Asmuth, 2005.
  Hydrologische evaluatie anti-verdrogingsmaatregelen Terwisscha. rapport nr. KWR 05.29, Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Cirkel, D.G. and J. R. Von Asmuth, 2004.
  Effecten van de vernattingsmaatregelen in de Amsterdamse waterleidingduinen . rapport nr. KWR 03.092, Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Cirkel, D. G., C. Maas and J. R. Von Asmuth, 2004.
  What Els? Evaluatie van het voorlopige meetnet voor Extreem Lage Stijghoogten van de provincie Noord-Brabant. KWR.04.073 Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Maas, C. and J. R. Von Asmuth, 2004.
  Tijdreeksanalyse Mander, Een onderzoek naar de hydrologische wisselwerking tussen de stuwwal van Ootmarsum en de Slenk van Reutum. Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Maas, C. and J. R. Von Asmuth, 2003.
  Tijdreeksanalyse grondwaterstanden 1975-2002, Effectiviteit van het stand-still-beleid van de Provincie Limburg. Kiwa Water Research, Nieuwegein.
 • Jansen, A.J.M., Von Asmuth, J.R., Bunnik, J. & Zuidhoff, A.C., 2001:
  ' Vijf NB-wet-terreinen op het landgoed Twickel (Overijssel).' Rapport nr. KOA 01.049, Kiwa N.V.; Nieuwegein.
 • Von Asmuth, J. R. 2000.
  'Onderzoeksvoorstel grondwaterspiegeldynamica in ecologisch perspectief.' Rapport nr. BTO 2000.02(s), TU-Delft / Kiwa, Delft /Nieuwegein.
 • Asmuth, J.R. von, Grootjans, A.P. & Jansen, A.J.M. 2000
  Geloof in deskundigenoordeel: de enige weg der waarheid voor ecologen? Ingezonden brief. Stromingen 6 nr.2
 • Asmuth, J.R. von, 2000
  Hydrology and restoration of wet heathland and fen meadow communities, door Andre Jansen. Boekbespreking, Stromingen 6 nr.3.

Publications by others


Support

menyanthes_support@kwrwater.nl  


Consultants

 Jos von Asmuth 

Jos von Asmuth
31 (0)30 60 69 512
jos.von.asmuth@kwrwater.nl
 

  Erwin Vonk 

Erwin Vonk
31 (0)30 60 69 547
erwin.vonk@kwrwater.nl 

 

 

Login

 

Username Password
Remember me